Zaposleni

Posoški razvojni center smo ekipa, kjer vsak s svojim znanjem, izkušnjami in idejami pripomore k realizaciji poslanstva in vizije zavoda.  V lokalno okolje in širše prinašamo nove razvojne ideje, znanja in skupaj s partnerji ustvarjamo nove možnosti in priložnosti.

Urad direktorja:
Simon Škvor
Simon Škvor
Direktor
Katja Kravanja
Katja Kravanja
Tajništvo
Lara Kalčič Leban
Lara Kalčič Leban
Finance
Mateja Skok Kavs
Mateja Skok Kavs
Regionalni razvoj
Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj:
Tomaž Skočir
Tomaž Skočir
Vodja organizacijske enote
Polona Cimprič
Polona Cimprič
SPOT svetovanje
Alen Jazbec
SPOT svetovanje
Vesna Kozar
Vesna Kozar
Vodja projektov
Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje:
Miro Kristan
Miro Kristan
Vodja organizacijske enote
Tjaša Maurič
Tjaša Maurič
Vodja projektov
Jana Podgornik
Vodja projektov
Organizacijska enota projektni oddelek:
Greta Lizabeta  Črnilogar
Greta Lizabeta Črnilogar
Vodja organizacijske enote
Sandra Kemperle
Sandra Kemperle
LAS Dolina Soče
Meta Pajer
Meta Pajer
LAS Dolina Soče
Jožko Vončina
Razvoj podeželja
Organizacijska enota ljudska univerza:
Brigita Bratina Peršin
Vodja organizacijske enote
Jana Skočir
Jana Skočir
Organizatorka izobraževanja odraslih
Nataša Klobučar Štrancar
Nataša Klobučar Štrancar
Organizatorka izobraževanja odraslih
Patricija Rejec
Patricija Rejec
Organizatorka izobraževanja odraslih
Nika Kikelj Maver
Organizatorka izobraževanja odraslih
Anja Colja
Organizatorka izobraževanja odraslih
mag. Martina Smolnikar
mag. Martina Smolnikar
Samostojna strokovna delavka
mag. Damijana Kravanja
mag. Damijana Kravanja
Samostojna strokovna delavka

Kako vam lahko pomagamo?