JR za dodelitev pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v občini Tolmin v letu 2024

Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu na področju gospodarstva v občini Tolmin (pomoč za varne in zdrave delovne pogoje).

Namen dodeljevanja pomoči za varne in zdrave delovne pogoje: zagotoviti varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu ter preprečiti, odpraviti in omiliti nesprejemljiva tveganja za nezgode pri delu, bolezni, povezane z delom, in poklicne bolezni v delovnem procesu podjetja, ki skladno s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, izdela in sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja. 

Ukrepi za varnost in zdravje pri deluza stroške katerih je moč upravičiti dodelitev pomoči, so: izdelava, dopolnitev in/ali sprememba izjave o varnosti z oceno tveganja ter izvedba preventivnih in varnostnih ukrepov, opredeljenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Višina razpoložljivih sredstev: 63.000 EUR (max 3.000 EUR/podjetje)

Roka za oddajo vlog (velja pravilo dospetja vloge):

  • petek, 15. marec 2024, do 11.00 (vmesni rok),
  • petek, 17. maj 2024, do 11.00 (zadnji rok).

Razpis je odprt od 12. januarja 2024, do vključno petka, 17. maja 2024, do 11. ure oziroma do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev.


 

JR za dodelitev pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v občini Tolmin v letu 2024