Podjetništvo

SPOT svetovanje Goriška

www.spot-goriska.si

Podjetništvo kot pomemben generator gospodarskega razvoja nekega območja, omogoča tudi njegov socialni razvoj. Zato na Posoškem razvojnem centru izvajamo različne aktivnosti s pomočjo mednarodnih, čezmejnih in nacionalnih projektov za krepitev podjetniške miselnosti (še posebej med mladimi), ohranjanje naravne in kulturne dediščine z vidika pospeševanja trajnostnega turizma in s tem razvoja Posočja kot dolgoročne zelene destinacije v Goriški razvojni regiji in Sloveniji.

Smo tudi del mreže SPOT svetovanje Goriška, kjer lahko podjetja in potencialni podjetniki koristijo širok spekter podjetniških svetovanj, od razvoja poslovne ideje pa vse do pridobitve ugodnih sredstev za podjetje. V sklopu SPOT-a nudimo tudi širok nabor registracijskih postopkov za samostojne podjetnike in gospodarske družbe (d.o.o.), izobraževalne delavnice, izmenjave dobrih praks, čezmejno mreženje, odpiranje poslovnih priložnosti.

Izdelujemo razpisno dokumentacijo in vodimo postopke javnih naročil na splošnem področju za blago, storitve in gradnje, pripravljamo razvojne programe oz. strategije, investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP), predinvesticijsko zasnovo (PIZ), investicijski program (IP)) in vloge za prijavo na javne razpisne za pridobitev nepovratnih sredstev.