Okolje in prostor

Skrbimo za uravnotežen in trajnostno naravnan razvoj Posočja.

Z izvajanjem večinoma mednarodnih projektov skrbimo za uravnotežen in trajnostno naravnan razvoj Posočja. Ker narava administrativnih meja ne pozna, smo tudi mi s svojimi aktivnostmi večkrat prisotni izven meja naših ustanoviteljic. Na območju Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka ter v Goriški regiji smo prepoznani kot promotor sistema trajnostne mobilnosti. Naslavljamo tudi teme trajnostne gradnje, nosilnih zmogljivosti naravnega okolja in zelene ekonomije. Vključujemo se v številne pobude, še zlasti na območju mednarodnega Alpskega prostora.

V regiji delujemo kot:

  • Regijski mobilnostni center Severnoprimorske regije.
  • Koordinator sezonskih avtobusnih linij v dolini Soče.
  • Nosilec priprave Regijske celostne prometne strategije za širše območje Julijskih Alp, ki vključuje 14 občin goriške in gorenjske regije in naslavlja širše območje Triglavskega narodnega parka.
  • Koordinator Konzorcija za Bohinjsko progo, ki skrbi za revitalizacijo, posodobitev in promocijo te pomembne železniške povezave, pri čemer je ena ključnih aktivnosti vzpostavitev čezmejnega prometa in povezava storitev med Slovenijo in Italijo.
  • Koordinator aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.
  • Infotočka Alpske konvencije.
  • Vodja akcijske skupine 7 (AS7) pri Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP), ki se prednostno posveča razvoju funkcionalne mreže za zeleno infrastrukturo. Na ta način povezana območja lahko zagotavljajo številne ekosistemske storitve in poleg zaščite okolja prinašajo tudi številne družbene in gospodarske ugodnosti za prebivalce. Pri tem je AS7 vzor za praktično izvajanje Evropskega zelenega dogovora na terenu.