Znanje. Nove ideje. Priložnosti.

Spoznajte našo ekipo, organiziranost ter vizijo in poslanstvo zavoda.

Poslanstvo

V Posočje/regijo prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo.

Vizija

Težili bomo k temu, da postanemo vodilna regijska razvojna institucija in institucija, pomembna za izobraževanje odraslih, ki bo sposobna oblikovati in izvajati večje lokalne in regionalne projekte na področjih gospodarstva, človeških virov, podeželja ter okolja in prostora.

Prizadevali si bomo, da nas bo okolje prepoznalo kot institucijo, ki pozna skrivnosti projektnega vodenja, pridobivanja evropskega in državnega denarja ter zna na tej osnovi povezati partnerje in izvesti projekte v dobrobit prebivalcev regije.

O nas

Javni zavod Posoški razvojni center so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine: Bovec, Kobarid in Tolmin.

Leto kasneje se je skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami (Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija s sedežem v Idriji, Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina s sedežem v Ajdovščini in RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA). Vse od leta 2014 kot nosilna razvojna agencija MRRA skupaj z omenjenimi agencijami skrbi za napredek in razvoj v regiji, ki pokriva območje 13 občin. Opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji.

Posoški razvojni center poleg tega skrbi tudi za:

 • izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin,
 • izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih,
 • izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov,
 • izdajanje periodičnega tiskanega medija SOČAsnik,
 • izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela,
 • obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih programih ter projektih.

Javni zavod je organizacijsko razdeljen v naslednje enote:

 • Urad direktorja,
 • Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj,
 • Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje,
 • Organizacijska enota ljudska univerza,
 • Organizacijska enota projektni oddelek.

Zaposleni

Posoški razvojni center smo ekipa, kjer vsak s svojim znanjem, izkušnjami in idejami pripomore k realizaciji poslanstva in vizije zavoda.  V lokalno okolje in širše prinašamo nove razvojne ideje, znanja in skupaj s partnerji ustvarjamo nove možnosti in priložnosti.

Kontakt

Davčna številka: SI32155425, Matična številka: 1414933, TRR: SI56 01328-6000000394 (Banka Slovenije)

Kako vam lahko pomagamo?