Trajnostno povezani

16. – 22. sep. 2022
Evropski teden mobilnosti 2022

Kaj lahko naredimo za svoje zdravje, okolje in ne nazadnje za lastno denarnico z izboljšanjem potovalnih navad? K razmisleku nas nagovarja Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo tudi letos potekal med 16. in 22. septembrom.

Slogan ETM se glasi Trajnostno povezani. Po več mesecih omejevanja stikov v času pandemije kaže na željo posameznikov po vsej Evropi, da se ponovno povežejo. Srečujejo in družijo se lahko na lepo urejenih in varni ulicah. Prostor za srečevanja in ustvarjanja novih poznanstev pa je tudi sodobno urejen javni prevoz. Bolje povezan trajnostni promet pomeni bolje povezane kraje in ljudi, kar je ključni poudarek evropskega zelenega dogovora, katerega končni cilj je podnebna nevtralnost.

Pobudi se je doslej pridružilo več kot 2.360 mest iz 45 držav, med njimi so tudi naše tri občine: BovecKobarid in Tolmin. V okviru projekta ReMOBIL se je aktivno vključil tudi Posoški razvojni center.

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, ki predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.