Brezplačni tečaj ITALIJANŠČINE v Kobaridu

6. okt. 2022
Začetni ali obnovitveno-nadaljevalni tečaj

Vključite se v začetni ali obnovitveno-nadaljevalni brezplačni tečaj italijanščine.

40-urni ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE je namenjen popolnim začetnikom brez predznanja jezika. Z učiteljico boste vadili pravilno izgovarjavo, stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče (ob tem ugotovili, da veliko besed že poznate) in slovnične strukture. Skupaj boste premagovali ovire pri spoznavanju z jezikom. Po končanem tečaju boste v vsakdanjih situacijah zmožni enostavne komunikacije z naravnimi govorci italijanskega jezika.

40-urni OBNOVITVENO-NADALJEVALNI TEČAJ ITALIJANŠČINE je namenjen tistim odraslim, ki ste se jezika že učili (v šoli, na tečajih, samostojno …), vendar bi radi znanja osvežili in nadgradili. Z učiteljico boste utrdili osnovne slovnične strukture ter jih razširili. Usposobili se boste za govorno sporazumevanje v raznih situacijah (trgovina, hotel …), spoznavali gradivo in aplikacije za samostojno učenje jezika, kulturo ter običaje.

Tečaja bomo izvedli, če bo na skupino vsaj 10 prijav!

Predviden potek tečajev: 2-krat tedensko, in sicer:

  • 10 srečanj po 3 šolske ure v učilnici (ob četrtkih od 17.00 do 19.15)
  • 10 srečanj po 1 šolsko uro (da snov utrdite in ponovite) z učiteljico na daljavo prek videokonferenčnega orodja Zoom (od 17.00 do 17.45)

Predviden začetek: prva skupina tečajnikov začne v četrtek, 6. oktobra ob 17. uri

Termini izvedb tečajev: v šolskem letu 2022/2023 bomo izvedli 2 tečaja, in sicer tista, za katera bo izražen največji interes

Kraj: Kobarid (prostori ribogojnice, Markova ulica 5)
Učiteljica italijanščine: Jana Skočir, Posoški razvojni center
Več informacij in prijava: Patricija Rejec, 05/38-41-506, patricija.rejec@prc.si

Tečaja sta za vse, ki živijo ali delajo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin brezplačna, saj ga sofinancirajo vse tri posoške občine.

Več informacij