Lokalno okolje

Povezujemo lokalne akterje s ciljem razvoja Posočja.

Kontakt

Za več informacij nam pišite na info@prc.si ali nas pokličite na 05 38 41 500.

Od viharjenja možganov in kreativnih projektnih idej do pomoči pri prijavi in izvajanju (mednarodnih) projektov 

Nudimo vam strokovno in/ali administrativno pomoč pri:

 • oblikovanju projektne ideje, ki je ustrezna za kandidiranje na javne razpise,
 • mreženju med potencialnimi projektnimi partnerji, 
 • pripravi projektne dokumentacije, 
 • izvajanju projektnih aktivnosti,
 • pripravi dokumentacije za poročanje in spremljanje projekta.

Ciljne skupine:

zainteresirani posamezniki, kmetje, nevladne organizacije, javni zavodi, občine, podjetniki, podjetja.

Koordinacija in podpora lokalnim skupnostim in javnim zavodom

Nudimo strokovno podporo pri:

 • izdelavi investicijske in druge dokumentacije (DIIP, IP, PIZ),
 • pripravi in vodenju postopkov izvedbe javnih naročil, 
 • pripravi strateških vsebin z različnih področij, izdelavo študij, raziskav, analiz ter razvojnih programov,
 • organizaciji aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti.

Ciljne skupine:

javni zavodi in lokalne skupnosti

Organizacija strokovnih dogodkov, ekskurzij ter izmenjav dobrih praks doma in v tujini

Nudimo organizacijo ali pomoč pri organizaciji: 

 • strokovnih dogodkov,
 • ogledov in izmenjavah dobrih praks, 
 • pomoč pri prenosu dobrih praks v lokalno okolje, 
 • povezovanje in mreženje v regiji in širše.

Ciljna skupina:

lokalne skupnosti, javni zavodi, člani LAS Dolina Soče, prijavitelji in partnerji projektov LEADER/CLLD

Podpora pri procesih participacije in soočanju mnenj v razvojnih projektih

Ciljne skupine:

lokalne skupnosti, javni zavodi

Izvajanje tradicionalnih in priložnostnih prireditev s podeželsko tematiko

Ciljne skupine:

zainteresirani posamezniki in aktivisti, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, javni zavodi, kmetje …

Strokovno podporo in svetovanje NVO oz. Posameznikom

Nudimo vam podporo pri: 

 • trženju lokalnih pridelkov in izdelkov ter vključevanju v že obstoječe tržne poti. 

Ciljne skupine:

zainteresirani posamezniki, lokalni ponudniki ter nevladne organizacije (NVO).

Souporaba skupne mehanizacije (sadjarska linija, mini kombajn, mlin za žita) in kuhinje v zeleni hiši kobarid 

Nudimo vam: 

 • svetovanje in izobraževanje za uporabo mehanizacije ter praktični prikaz,
 • HACCP izobraževanja

Ciljne skupine:

zainteresirani posamezniki in lokalni ponudniki.