Ljudska univerza

Ljudska univerza

Obiščite nas in pod našo streho poiščite nova znanja.

www.prc-lu.si

Na Posoškem razvojem centru smo prepoznavni tudi kot institucija, ki se ukvarja z razvojem človeških virov.  V letu 2016 smo vzpostavili organizacijsko enoto ljudska univerza. Z leti smo v Goriški regiji in tudi v širšem slovenskem prostoru s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in s strani Andragoškega centra Slovenije postali prepoznavni kot uspešni izobraževalci odraslih. Uspešno kandidiramo tudi s projekti in dejavnostmi, namenjenimi ranljivim ciljnim skupinam (starejši, priseljenci, osebe z različnimi oviranostmi, iskalci zaposlitve, mladi, …).

Že vse od ustanovitve naše delo vodijo temeljne vrednote, ki so ključno povezane z našim poslanstvom in vizijo:

 • znanje za različne sanje (tudi naš slogan),
 • ustvarjalnost in razvoj (razvijanje novih zamisli in uporaba inovativnih pristopov),
 • strokovnost in kakovost (v letu 20219 smo pridobili Zeleni znak kakovosti).
 • odgovornost in spoštovanje (odgovorno ravnanje v skladu z vrednotami, spoštovanje enakopravnosti, dostojanstvo ter nepristranskost),
 • povezovanje, sodelovanje in timsko delo (spodbujanje povezovanja, sodelovanja in timskega dela).

Za zainteresirane posameznike, podjetja, zavode, društva, lokalno skupnost, ranljive skupine (starejši, priseljenci, osebe z različnimi ovirami), iskalce zaposlitve in nezaposlene, študente, delodajalce, ... nudimo:

 • jezikovne tečaje,
 • tečaje in delavnice računalništva in digitalne pismenosti,
 • tečaje za osebno in poklicno rast,
 • študijske krožke,
 • informiranje in svetovanje,
 • vrednotenje pridobljenih znanj.

Obiščite spletno stran LJUDSKE UNIVERZE TOLMIN na www.prc-lu.si!