Info točka Alpske konvencije

Nudimo informacije o tej mednarodni pogodbi, predstavljamo vez do lokalnega prebivalstva ter z različnimi dogodki in pobudami omogočamo uresničevanje ciljev konvencije. 

Kontakt

Miro Kristan
05 38 41 885
miro.kristan@prc.si

Jana Podgornik
05 38 41 881
jana.podgornik@prc.si

www.alpconv.org


 

AKTUALNO:

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo med leti 1991 in 1995 podpisale vse alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica) in EU z namenom trajnostnega razvoja ter zaščite Alp kot enotne prostorske enote.

Prizadeva si za sonaravni razvoj ter zaščito njenih naravnih in kulturnih posebnosti, gospodarskega okolja, življenjskega prostora prebivalcev in privlačne destinacije njenih obiskovalcev. Okvirna konvencija in osem tematskih protokolov, ki pokrivajo področja prostorskega načrtovanja, kmetijstva, gozdarstva, narave, krajine, trajnostnega razvoja, energije, varstva tal, turizma in prometa.

V Tolminu je bila na sedežu Posoškega razvojnega centra 19. maja 2017 odprta šesta Info točka Alpske konvencije. Memorandum o sodelovanju je bil v maju 2020 obnovljen za nadaljnje triletno obdobje. Za obisk Info točke ste vabljeni v prvo nadstropje tega razvojnega centra v dolini Soče, kjer boste našli uporabna gradiva – nekatera so samo na ogled, medtem ko boste lahko ostala odnesli s seboj. 

Publikacije pa so sicer širši zainteresirani javnosti dostopne tudi na spletni povezavi tukaj

Info točke nudimo informacije o tej mednarodni pogodbi, predstavljamo vez do lokalnega prebivalstva ter z različnimi dogodki in pobudami omogočamo uresničevanje ciljev konvencije. 

V Sloveniji je bila februarja 2017 Info točka Alpske konvencije ustanovljena tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, ostalih pet info točk pa se nahaja v Avstriji (Beljak), Italiji (Domodossola, Grand Paradiso-Aosta in Morbegno) ter Franciji (Chamonix).